Streven naar klasse

In de dagen en nachten voor en na Kerstmis kan het soms donker zijn, zeker als de maan en de sterren verduisterd worden door een dicht wolkendek. Dit maakt het voor sommigen mensen aantrekkelijk om zich ongezien te bewegen door stad en land. Op woensdagavonden lijkt het dat er veel belangstelling is voor dit soort activiteiten en daarom ook bieden wij ons aan om hier het voortouw in te nemen. Wij staan bekend als een betrouwbaar partner, ondaks de vele misvattingen die daar over bestaan. Wij zien ons als een facilitator en bieden alle mogelijke vormen van verduistering in elke denkbare kleur.

Uiteraard zijn wij ook actief op andere avonden met uizondering van de dinsdagavond. Op die avond houden we onze culturele bijeenkomsten. Dan zorgen we voor bijscholing van ons personeel op het gebied van onze bedrijfsactiviteiten, maar ook brandpreventie en gezond bewegen. Zo hebben we de afgelopen maanden onder andere avonden georganiseerd over metselen, tafeltennissen, steengrillen en hoe je een damhert van een ree kunt onderscheiden, hetgeen best lastig is 's nachts en in het duister. De beste herinneringen hebben we echter aan de dia avonden van onze boekhouder over zijn fietstochten door de Betuwe en de Achterhoek.

Door onze zorgvuldig onderhouden kantoorinrichting werken onze personeelsleden in een gezellige en gezonde sfeer, die bovendien uitermate productief is. Daardoor kunnen wij in kortere tijd meer produceren. Dat resulteert weer in lagere prijzen. Interessant voor u, als klant. De kwaliteit is echter ook de hoogste, hetgeen blijkt uit de vele prijzen die we in de afgelopen jaren in de wacht hebben gesleept. De belangrijkste en meteen ook meest prestitieuze prijs, de "Karel de Boer"-prijs van onze branche hebben we nu al drie jaar op rij gewonnen. Niet in de laatste plaats doordat we als enige in de vakjury zijn vertegenwoordigd.