site map

Roho Products 2.0

Site ontwerpen

Dit is de vorige versie van deze website. Dat was al de tweede versie n de huidige versie is dus eigenlijk versie 3.0

oude website Roho Products

Speels en leesbaar

De eerste versie van de website was zeer bescheiden van vormgeving. Enkel licht gekleurde vlakken. Daarom is voor deze versie gekozen voor een meer eenduidige stijl met grote letters en duidelijke lijnen om de kaders. Het toevoegen van verschillende foto-elementen versterkt het speelse van de site.

Na twee jaar was het tijd om dit ontwerp weer eens te vervangen door het huidige. Waarbij in plaats van kleur gekozen is voor grijswaarden met hier en daar een lichtblauw accent.

Gebruikte technologie

Deze site is ontworpen om te voldoen aan de standaard XHTML 1.0 Transitional in combinatie met CSS 2.0