site map

Project aanpak

Artikelen

Bij het realiseren van een website wordt een geheel project aanpak gehanteerd. Aangezien de website voor de klant bedoeld is, is het proces klant gedreven opgezet. Uiteindelijk zal de klant zelf veel moeten aanleveren èn doen. Roho Products levert uitsluitend de technische know how.

De bouw van een nieuwe website wordt over het algemeen voor een afgesproken projectprijs gerealiseerd.

Een project wordt verdeeld in fasen met daarin verschillende mijlpalen. Deze mijlpalen markeren het voltooien van deeltaken. Dit zijn interne taken die door Roho Products worden uitgevoerd en ook de externe taken door de klant.

Hierna volgt een korte beschrijving van de verschillende fasen in een website project.

Fase 1 - verkenning

In de eerste fase vind de verkenning plaats, waarbij opdrachtgever en uitvoerende elkaar leren kennen. Er wordt onder meer vastgesteld wat het doel van de website is, welke functionaliteiten zijn er nodig, welke stijl past bij klant, uit welke onderdelen de site bestaat. Hiermee wordt de architectuur van de site bepaald. In deze fase is het mogelijk dat er meer functionaliteit wordt verwacht dan oorspronkelijk was afgesproken. Het is dan ook in deze fase dat meerwerk wordt geidentificeerd. Na deze fase kan dat niet meer.

Mijlpalen:

Fase 2 - ontwerp

Dit is een fase waarin er veel contact zal zijn tussen klant en Roho Products. Op basis van de eerste verkenning worden nu ontwerpen gemaakt. In overleg met de klant wordt er geschuurd en gepolijst om tot het definitieve ontwerp te komen. Deze fase heeft een sterk iteratief karakter.

Mijlpalen:

Fase 3 - de bouw

Dit is fase waarbij ook de opdrachtgever de armen uit de mouwen moet steken. Terwijl het grafische ontwerp wordt omgezet in web pagina's moet er gezorgd worden voor de inhoud van de pagina's: er moeten teksten worden geschreven. Aan de hand van de eerder overeengekomen site structuur kan exact worden aangegeven welke soorten pagina's gevuld moeten worden.

Dit is belangijkste en meest tijdrovende fase. Als we de bouw van een website vergelijken met de bouw van een huis dan is in fase 1 besproken hoeveel kamers het huis moet hebben en dat er een garage bij moet. In fase 2 zijn vervolgens de tekeningen gemaakt. Deze derde fase is dan de bouw van het huis. Het grote verschil zit hem er in dat de aannemer alles netjes uitmeet en het bestek uitzet en de klant het metselwerk doet.

Uit ervaring weten we dat het werk in deze fase door veel opdrachtgevers wordt onderschat.

Mijlpalen:

Fase 4 - publicatie en nazorg

Als alles gevuld en getest is, is endelijk het grote moment daar: de site wordt gepubliceerd op het Internet. Nu veel werk is verzet kan de kurk van de fles om dit feit te vieren.

Uiteraard eindigt hier nog niet de samenwerking. De laatste foutjes worden verwijderd en er wordt besproken wat de plannen voor de toekomst zijn.

Mijlpalen:

Vervolg

Normaal gesproken eindigt de samenwerking niet als de site 'de lucht in is'. Hoewel het werk gedaan lijkt, blijft er in de toekomst nog genoeg te doen. Het Internet is een supersnel medium en stilstand is hier dan ook keihard achteruit hollen. Een website moet continu voorzien worden van nieuwe inhoud om bij te blijven. Ook blijft het de wens om steeds beter gevonden te kunnen worden door zoekmachines. Dit is eveneens een doorlopende activiteit.

Roho Products staat bereid om hulp en advies te bieden bij: